MARIA SOBOLSKA : „JOSEPH CONRAD. MIĘDZY LĄDEM A MORZEM” – GALERIA „FORMAT”

Utworzono: piątek, 10 listopad 2017

Wydarzenie w ramach projektu
„Iść za marzeniem, czyli śladami Conrada" dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sylwetka i twórczość Josepha Conrada-Korzeniowskiego wielokrotnie były oceniane i interpretowane. Pani Maria Sobolska, polonistka i literaturoznawca w oparciu o życiorys i twórczość Conrada dokonała m. in. analizy tzw. „trudnych" pojęć, nie zawsze jednoznacznych, mogących budzić uzasadnione wątpliwości, szczególnie młodych ludzi, takich jak: honor, despotyzm, cywilizacja, kultura - z pozoru znane, ale czy rozumiane?

Wykład stanowił dopełnienie wystawy opracowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z okazji 160. rocznicy urodzin polskiego szlachcica - brytyjskiego pisarza i żeglarza. Joseph Conrad stał się przenikliwym interpretatorem swych czasów - społeczeństwa, świata polityki i interesów gospodarczych. Wysłuchaliśmy fragmenty trzech wielkich powieści politycznych: „Nostromo", „Tajny agent" i „W oczach Zachodu", których tematyka nie straciła na swej aktualności. Opowiadając o „Jądrze ciemności" i „Lordzie Jimie" Pani Maria poruszyła ważne problemy: wierności, obowiązku, rozdźwięku między marzeniem a możliwością jego spełnienia. Mówiła m.in. o zadufaniu białego nadczłowieka niosącego do skolonializowanych krajów „cywilizacyjny postęp" będący niczym innym jak brutalnym wyzyskiem i wreszcie jego klęski moralnej wobec obcej mu kultury.

W trakcie wykładu wywiązała się ciekawa dyskusja z młodzieżą dotycząca wykształcenia Josepha Conrada i jaki miało ono wpływ na jego dokonania literackie. Czy wyruszając do obcego kraju chcemy być tam kimś? Jeśli tak, to powinniśmy starać się być lepsi od tubylców. Zdobywać jak najwięcej wiedzy i umiejętności.

Podsumowaniem spotkania było stwierdzenie, że każdy z nas staje wielokrotnie w obliczu konieczności dokonania życiowych wyborów, a podjęta decyzja nigdy nie pozostaje bez konsekwencji.

 

Relacja Biblioteki

 

Relacja Telewizji Bolesławiec

Odsłony: 2937