"Boże Narodzenie w kulturze europejskiej" - wystawa prac plastycznych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych

Utworzono: środa, 12 styczeń 2005

Powiatowy Zespół Szkól Specjalnych w Bolesławcu pełni funkcję dydaktyczną i wychowawczą w odniesieniu do uczniów o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Placówka działa od roku 1960. Szczególnie ważną formą aktywności, w której wychowankowie odnoszą znaczące sukcesy jest twórczość plastyczna.

Świadczą o tym między innymi - 3 miejsce i wyróżnienia przyznane w międzynarodowej rywalizacji w ramach "Shankar's International Children Competition" w Indiach oraz w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Olimpiada w oczach dziecka". Zaprezentowane na wystawie prace plastyczne pokazują nie tylko symbolikę Świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim osobiste odczucia związane z przeżywanym okresem - radość i nadzieję - tak ważne w życiu osób niepełnosprawnych. Żywa, przyjemna dla oka kolorystyka wyzwala miłe skojarzenia i obdarza widza ciepłem i miłością.

Ekspozycja obejmuje prace indywidualne i zbiorowe wykonane różnorodnymi technikami. Młodzi twórcy włożyli wiele trudu, starań i serca w swoje dzieła. Wszystkim należą się słowa podziwu i wielkiego uznania. Gratulujemy wspaniałych efektów pracy nauczycielom, pod kierunkiem których rodził się ten niepowtarzalny dorobek twórczy: Barbarze Maczel, Urszuli Troszczak-Krzywdzińskiej, Teresie Kozioł, Ewie Kowalik, Elżbiecie Tylickiej, Gabrieli Skobierskiej, Patrycji Pilarczyk, Bogusławie Filip, Marii Halewicz, Irenie Gruzli, Iwonie Banasiak oraz Danucie Stefanów - Dyrektorowi Szkoły.

 

Zdjęcia z wernisażu:

Odsłony: 1350