Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Trzej Królowie w Bolesławcu”.

Organizatorem konkursu jest Dziekan Dekanatu Bolesławiec Zachód - organizator Orszaku Trzech Króli w Bolesławcu oraz Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy im. C. K. Norwida w Bolesławcu; koordynatorem jest ks. Piotr Kruczyk, tel. 661 231 211.

1. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i prezentacja pasji plastycznych dzieci i młodzieży. Chcemy zachęcić do wspólnego rodzinnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia i zastanowienia się jak praca plastyczna mogłaby wyglądać, aby jak najlepiej oddać tematykę konkursu. Zapraszamy do głębokiego przeżycia Święta Objawienia Pańskiego, także poprzez czynny udział w Orszaku Trzech Króli (6 stycznia, godz. 14:00, Rynek w Bolesławcu).

2. Technika i format prac:

a) technika dowolna, także fotograficzna,
b) prace w formacie A4 lub A3.
3. Zasady uczestnictwa:
a) konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim uczestniczyć przedszkola, szkoły, kluby, świetlice i osoby prywatne z terenu powiatu bolesławieckiego,
b) konkurs jest organizowany w 3 kategoriach wiekowych:
• kategoria A - dzieci przedszkolne,
• kategoria B - dzieci klas I-III SP,
• kategoria C - dzieci i młodzież klas IV-VIII SP,
c) termin dostarczenia prac: 21 stycznia 2020 r. - liczy się faktyczne dostarczenie prac, a nie data stempla pocztowego,
d) prace należy dostarczyć wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:
Dziekan Dekanatu Bolesławiec Zachód
pl. Zamkowy 1b
59-700 Bolesławiec
lub
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy im. C. K. Norwida
ul. B. Głowackiego 5
59-700 Bolesławiec

UWAGA! Karta zgłoszenia musi koniecznie być przyklejona na odwrocie pracy!!! Prace bez przyklejonej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
e) organizator nie zwraca nadesłanych prac,
f) organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania
zgłoszonych prac konkursowych,
g) udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych
i promocyjnych konkursu,
h) uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego konkursu.

4. Ocena prac:
a) prace zostaną ocenione przez Jury wyłonione przez organizatora,
b) przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie
autorów na tematykę konkursu,
c) prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną wybrani
i nagrodzeni w każdej kategorii (I, II i III miejsce).

5. Ogłoszenie wyników:
a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
www.mbnp.wboleslawcu.pl oraz mbp.boleslawiec.pl.
b) zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie,
c) nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.mbnp.wboleslawcu.pl
oraz mbp.boleslawiec.pl, a także wyeksponowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej -
Centrum Wiedzy im. C. K. Norwida w Bolesławcu.

6. Nagrody:
a) organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy
dla laureatów i placówek,
b) nagrody zostaną wręczone 28 stycznia 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Wiedzy im. C. K. Norwida w Bolesławcu.
7. Wszelkie informacje: regulamin, karta zgłoszenia i inne materiały związane z konkursem będą umieszczane na stronach www.mbnp.wboleslawcu.pl oraz mbp.boleslawiec.pl.

Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania.