Kolejny z konkursów dofinansowanych przez Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się w formie zdalnej w Szkole Podstawowej nr 5. Zorganizowany został przez panią Agnieszkę Bednarską.

Uczniowie klas I – III (łącznie 170 osób) rywalizowali o tytuł „Ekologicznego Mistrza Kaligrafii”.

Jeszcze przed epidemią dzieci uczestniczyły w lekcjach dotyczących recyklingu, segregacji odpadów i ogólnie – ochrony środowiska, a efektem tych zajęć były samodzielnie tworzone i spisane wnioski z nich wynikające. Prace zostały ocenione w poszczególnych klasach.

Po przejściu na nauczanie zdalne pracę kontynuowano. Poproszono dzieci o napisanie (przepisanie) tekstu o tematyce ekologicznej, z zachowaniem wszelkich  reguł sztuki kaligraficznej. Gotowe prace w formie zdjęcia uczniowie wysłali do  swoich wychowawców, którzy przekazali je organizatorowi.

Oto zwycięzcy:

Klasy I

I miejsce – Przemysław Burdzy

II miejsce – Igor Depa

III miejsce – Oliwia Kocur

Wyróżnienie – Karol Mosiądz

Klasy II

 I miejsce – Klaudia Korniak

II miejsce – Anna Ziółkowska

III miejsce – Lidia Błaszkowska

Wyróżnienie – Maja Bednarczuk

Klasy III

I miejsce – Zofia Kędziora

II miejsce – Oskar Bednarz

III miejsce – Blanka Kęsek

Wyróżnienie – Kacper Igras

Gratulujemy Mistrzom Kaligrafii oraz organizatorom konkursu!

poopr.jpg