Projekt "Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier"

Utworzono: poniedziałek, 19 październik 2020

Projekt pn. „Centrum Wiedzy – wiedza i technologia bez barier” obejmuje kilka istotnych działań, których realizacja prowadzi do zwiększenia poziomu współpracy transgranicznej i rozwój przyszłego partnerstwa między społecznościami Polski i Czech w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej.

24 września 2020 r. odwiedzili na przedstawiciele Partnera z Czech - dyrektor Szkoły Podstawowej w mieście Frydlant Petr Kozlovský i jego zastępca Jaroslav Prášil. Na spotkaniu roboczym omówione zostały szczegóły Projektu oraz wspólnie została podjęta decyzja o przełożeniu działań na przyszły 2021 rok.

 Głównym działaniem w ramach projektu będzie zorganizowanie 5 oddzielnych warsztatów edukacyjnych na przestrzeni 6 miesięcy, dla różnych 25 osobowych grup wiekowych i społecznych, w tym 3 zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, 1 warsztaty grupy seniorów oraz 1 warsztaty dla mieszkańców i uczestników kół zainteresowań. Do przeprowadzenia warsztatów zostaną wykorzystane eksponaty interaktywne, składające się na prezentowaną w Centrum Wiedzy wystawę „Poznaj i odkryj siebie”. Przygotowaniem wystawy interaktywnej oraz warsztatów edukacyjnych zajmie się Partner z Polski.

To, co charakteryzuje interaktywną wystawę, to bezpośredni kontakt (interakcja) między widzem a ekspozycją. Oddziaływanie na różne zmysły odbiorcy (wzrok, słuch), angażując go do aktywnego zwiedzania wystawy oraz skłaniając do dociekań, zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nie.

Wystawa interaktywna „Poznaj i odkryj siebie” będzie dostępna dla wszystkich w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy, poza godzinami przyjmowania grup zorganizowanych.

Informacje o projekcie

W ramach programu: Interreg V-A Czeska-Polska 2014-2020

Partnerzy: Gmina Miejska Boblesławiec (wykonawca: Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy), Město Frýdlant

Termin realizacji: z uwagi na sytuację epidemiologiczną realizację Projektu przełożono wstępnie na marzec 2021 roku. O konkretnych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Odsłony: 997