Deklaracja dostępności

Utworzono: czwartek, 21 styczeń 2021

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA - CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mbp.boleslawiec.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Wiedzy w Bolesławcu dostępnej pod adresem internetowym: https://mbp.boleslawiec.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Na stronie internetowej znajdują się pliki wideo, które nie posiadają transkrypcji tekstowej
 2. Występują zdjęcia bez opisów
 3. Dokumenty zeskanowane nie posiadają transkrypcji do wersji tekstowej

Oświadczenie sporządzono: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Torba, adres poczty elektronicznej mTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 612 13 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida - Centrum Wiedzy w Bolesławcu ul. B. Głowackiego 5, 59-700 Bolesławiec

  1. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.
  2. Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Głowackiego
  3. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe
  4. Do wejścia prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla wózków, znajdujący się w pobliżu schodów w bliskiej odległości
  5. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, brak dzwonka przywołującego pracownika.
  6. Wejście do budynku jest utrudnione przez ciężkie drzwi wejściowe otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw. wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do szerokiego holu głównego.
  7. Z holu głównego przechodzimy do klatki schodowej, gdzie jest dostęp do windy osobowej. Winda przemieszcza się na wszystkich kondygnacjach przeznaczonych dla odwiedzających.
  8. Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami.
  9. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
  10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a (oprócz wnętrza windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  11. W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.
  12. Budynek Biblioteki posiada windę umożliwiającą dostęp do pięter budynku.
  13. Budynek Biblioteki na każdym piętrze posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  14. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line. Klient niesłyszący musi przyjść z tłumaczem języka migowego.

 2. FILIA NR 1 ul. Staroszkolna 6c, 59-700 Bolesławiec

  1. Dojazd i komunikacja: do ulicy Staroszkolnej dojeżdża autobus linii nr: 0,1. Przystanek jest niedostoswany do osób niepełnosprawnych. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, popękany chodnik, słupki.
  2. Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Staroszkolnej.
  3. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe.
  4. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  5. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, brak dzwonka przywołującego pracownika.
  6. Parking oraz wejście do budynku są zabezpieczone bramkami.
  7. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.
  8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  9. W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.
  10. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku.
  11. Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze.
  12. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line. Klient niesłyszący musi przyjść z tłumaczem języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak

Odsłony: 9244

katalog primo na stron

 

Aktualnie

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Popularne artykuły