HerbBC  Wappen Siegburg

Tak się zaczęło!

Już dwadzieścia lat istnieje współpraca miast: Bolesławiec – Siegburg, bo to właśnie miasto leżące między Koln a Bonn stało się miejscem osiedlenia się największej grupy byłych mieszkańców Bolesławca i powiatu po 1945 roku. Pierwsze kontakty partnerskiej współpracy zapoczątkowane zostały przez grupę ojczyźnianą – Heimatgruppe z Siegburga i Towarzystwo Miłośników Bolesławca. Działacze z Heimatgruppe: Herbert Wiesner, Klaus Rosenthal, Maria Raschke, Leni Neunkirch, Peter Borner wystąpili z inicjatywą współpracy i przyjaznych kontaktów. Bolesławiec, w trakcie jednej z pierwszych wizyt, w Siegburgu reprezentowali członkowie TMB: Zygmunt Brusiło, Franciszek Uściński, Zdzisław Mirecki i Eugenia Wolska.

Następnym etapem było podpisanie, podczas oficjalnej wizyty delegacji naszego miasta w Siegburgu w 1992 roku, umowy o współpracy i partnerskich kontaktach między władzami Bolesławca i Siegburga.
Umowę podpisali: ówczesny Prezydent Bolesławca – Józef Król i Burmistrz Siegburga – Rolf Krieger. To wydarzenie zapoczątkowało wieloletnią współpracę kulturalną, sportową, artystyczną, wymianę grup młodzieży i organizację w ciągu tych dwudziestu lat wielu wspólnych działań miast i ich byłych, i obecnych mieszkańców.

Zygmunt Brusiło
Prezes Towarzystwa Miłośników Bolesławca

Ekspozycja obejmuje różnorodne dokumenty – oficjalne i te bardziej prywatne, łączące się z nawiązanymi przyjaźniami (zdjęcia, listy). Można zapoznać się z tekstami w języku polskim i niemieckim pierwszego porozumienia o partnerstwie i współpracy między miastami oraz odnawianymi, kolejnymi deklaracjami woli współpracy Bolesławca i Siegburga . Dzięki zgromadzonej dokumentacji (przede wszystkim prasowej i ikonograficznej) prześledzimy wydarzenia związane z kontaktami młodzieży Siegburga z I Liceum Ogólnokształcącym, Szkołą Muzyczną oraz projektami realizowanymi przez Muzeum Ceramiki.

Odrębna część łączy się z ks. Paulem Sauerem, który do 1946 roku był proboszczem katolickiej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bolesławcu. W maju 2004 roku odbyła się sesja naukowa poświecona ks. Sauerowi, a w grudniu tego samego roku ukazała się książka prezentująca referaty wygłoszone na konferencji : "Ks. Paul Sauer 1892-1946".
Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Urzędu Miasta, Towarzystwa Miłośników Bolesławca, Muzeum Ceramiki, Miejskiej Biblioteki a także zbiorów prywatnych.

Na wernisażu: